Viðskiptaskilmálar Payday

Þessir skilmálar eru bindandi samningur milli notanda („Notandi”, „þú”) og Payday ehf., kt. 520417-2570, með lögheimili að Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi (”Payday” ,“þjónustan,”) og taka á notkun þinni á þjónustum Payday, meðal annars vefsíðum, hugbúnaði og öðrum vörum og þjónustum (sameiginlega kallað “Þjónustan”). Með því að nota þjónustu okkar samþykkir þú að vera bundin af þessum viðskiptaskilmálum, gagnavinnslusamningi og persónuverndarstefnu Payday.

Payday heldur utan um allt sem viðkemur umsýslu notenda sinna á einum og sama stað. Notendum Payday gefst kostur á fimm leiðum til að nýta sér þjónustu fyrirtækisins.

Þjónustuleiðirnar eru eftirfarandi:

 • Frítt - þjónustuleið sem gerir notendum kleift að útbúa og senda tvo reikninga í mánuði. Notendur geta einnig séð yfirlit yfir allar viðskiptavini auk tengingar við þjóðskrá.

 • Nettur - þjónustuleið sem gerir notendum kleift að stofna og senda reikninga hvort sem er á PDF eða XML formi, stofna kröfur í netbanka, fá áminningar í tölvupósti um greiðslu reiknings og þegar reikningur er kominn á gjalddaga, sent út áskriftarreikninga til viðskiptavina sinna með reglubundnum hætti, útbúið tilboð og sent á viðskiptavini sína, fylgst með sögu reikninga, haldið utan um skráningu útgjalda, skoðað VSK skýrslur, skoðað með grafískum hætti yfirlit yfir tekjur og gjöld. Notendur geta einnig séð yfirlit yfir allar hreyfingar viðskiptavina auk tengingar við þjóðskrá.

 • Laun - þjónustuleið sem felur í sér launaútreikninga, sjálfvirk skil á staðgreiðslu og tryggingagjaldi, sjálfvirk skil á skilagreinum til lífeyrissjóða og í endurhæfingarsjóð, sjálfvirk skil á félagsgjöldum til stéttarfélaga.

 • Þéttur - þjónustuleið sem felur í sér sömu þjónustu og þjónustuleiðin Nettur en að auki sjálfvirk VSK skil, launaútreikningur, sjálfvirk skil á staðgreiðslu og tryggingagjaldi, sjálfvirk skil á skilagreinum til lífeyrissjóða og í endurhæfingarsjóð, sjálfvirk skil á félagsgjöldum til stéttarfélaga.

 • Allur pakkinn - þjónustuleið sem felur í sér sömu þjónustu og þjónustuleiðin Þéttur en að auki fjárhagsbókhald sem inniheldur m.a. dagbók, færslubók, lánardrottna, efnahagsreikning og rekstrarreikning.

Til að notendur Payday geti nýtt sér þjónustuna eru þeir beðnir um að gefa upp netfang, símanúmer, kennitölu notanda sem er einstaklingur og/eða lögaðili, bankareikningsnúmer, númer veflykla frá Ríkisskattstjóra. Þessar upplýsingar eru allar liður í því að Payday geti þjónustað notendur sína og unnt sé að standa skil á öllum þeim gjöldum sem til falla í rekstri og einnig svo notendur þjónustunnar geti greitt sér út laun.

Til að auka þjónustu við viðskiptavini sína og gera notendum kleift að hafa betri yfirsýn yfir reksturinn safnar Payday meðal annars saman yfirliti yfir útborganir, opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur. Payday uppfyllir kröfur reglugerðar nr. 505/2013 um rafræna reikninga og rafrænt bókhald o.fl. hvað varðar reikningakerfi og rafræna reikninga.

Skilgreiningar

 • Notandi: Aðili sem skráir sig inn á vef Payday með aðgangsupplýsingum og getur í framhaldi nýtt þá þjónustu sem í boði er á vefnum.

 • Þjónustan: Upplýsingar, verkfæri og virkni á vef Payday sem gera notendum m.a. kleift að útbúa, vista og senda reikninga, greiða sér út laun, standa skil á opinberum gjöldum og nálgast grafískar skýrslur um rekstur sinn.

Samþykki notkunarskilmála

Með því að nota þjónustuna, samþykkir þú að hlíta þessum skilmálum. Orðin „þú“ og „notandi“ í öllum beygingarmyndum sem fram koma í þessum skilmálum vísa til notanda. Þeir aðilar sem hyggjast nýta sér þjónustu Payday verða að lesa þessa skilmála og samþykkja. Til notkunar telst m.a. skoðun, upplýsingaöflun og/eða nýting þeirrar þjónustu sem í boði er á vefsvæði Payday eins og vefurinn kemur notendum fyrir sjónir á hverjum tíma. Öll notkun vefsins takmarkast við þær aðgerðir sem eðlilegar og löglegar geta talist, ásamt þeim upplýsingum og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma. Áður en þú lest áfram ættir þú að prenta út og vista eintak af skilmálum þessum.

Persónuvernd

Við skráningu er gerð krafa um að ákveðnar persónuupplýsingar notenda séu gefnar upp, s.s. nafn, kennitala, heimilisfang og netfang sem og upplýsingar um stéttarfélagsaðild starfsmanna fyrirtækis. Auk þessa gefa notendur upplýsingar um númer á launareikningi starfsmanna og veflykla frá Ríkisskattstjóra.

Payday starfar að öllu leyti í samræmi við íslensk lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Payday hefur tilkynnt Persónuvernd um starfsemi sína í samræmi við ákvæði tilvitnaðra laga.

Stefna Payday er að vinna með eins takmarkað magn af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að veita þjónustuna. Payday fær upplýsingar um númer á bankareikningi notanda en engar upplýsingar um færslur af reikningum notanda. Payday leggur mikla áherslu á vernd persónuupplýsinga og mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda til þriðja aðila. Payday miðlar persónuupplýsingum aðeins til þriðja aðila í þeim tilgangi að veita þjónustuna sem Payday byggir á eða ef Payday ber að gera það samkvæmt lögum og/eða ef Payday er keypt eða sameinast öðru fyrirtæki. Skoða nánar persónuverndarstefnu Payday.

Aðgangur að þjónustunni og aðgangsupplýsingar notenda

Notendur eru ábyrgir fyrir því að tryggja leynd lykilorða sinna sem gerir þeim mögulegt, ásamt notandanafni þeirra, að innskrá sig á Payday. Með því að láta Payday í té netfang sitt samþykkja notendur að Payday megi, þegar nauðsyn krefur, senda notendum tilkynningar á netfang þeirra í tengslum við aðgang þeirra að þjónustunni.

Notandanafn, lykilorð og aðrar samskiptaupplýsingar sem notendur kunna að láta Payday í té teljast til „aðgangsupplýsinga“ notenda. Réttur notenda til að fá aðgang að og nota þjónustuna er bundinn við þá og þeim er ekki heimilt að flytja þann rétt til annars einstaklings eða lögaðila. Notendum er einungis heimilt að fá aðgang að og nota þjónustuna í löglegum tilgangi.

Notendum er þó heimilt að veita aðilum sem þeir hafa falið gerð reikninga eða skráningu bókhalds aðgangsupplýsingar sínar, á eigin ábyrgð. Ef notandi verður á einhvern hátt var við að óviðkomandi aðili hafi komist yfir aðgangsupplýsingar sínar, samþykkja þeir að gera Payday strax viðvart með því að senda tölvupóst á [email protected].

Aðgangur notenda að Payday gæti rofnað af ýmsum ástæðum, t.d vélbúnaðarbilun, tæknilegum bilunum, hugbúnaðarvillum eða uppfærslu á kerfi. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem slíkt kann að valda, sbr. 12. gr.

Gerð, vistun og sending reikninga

Gerð reikninga, vistun þeirra og sending er mismunandi eftir þjónustuleiðum.

 • Frítt: Reikningar eru sendir sem PDF skjal í tölvupósti. Kröfur eru ekki stofnaðar í netbanka.

 • Nettur: Reikningar eru sendir sem PDF skjal í tölvupósti eða með XML formi í gegnum skeytamiðlun. Val er um að kröfur stofnist í netbanka og þá hvort nýta skuli sína eigin kröfuþjónustu. Greiðslur á reikningum fara beint inn á bankareikning notanda við greiðslu.

 • Þéttur: Reikningar eru sendir sem PDF skjal í tölvupósti eða með XML formi í gegnum skeytamiðlun. Val er um að kröfur stofnist í netbanka og þá hvort nýta skuli sína eigin kröfuþjónustu. Greiðslur á reikningum fara beint inn á bankareikning notanda við greiðslu.

 • Allur pakkinn: Reikningar eru sendir sem PDF skjal í tölvupósti eða með XML formi í gegnum skeytamiðlun. Val er um að kröfur stofnist í netbanka og þá hvort nýta skuli sína eigin kröfuþjónustu. Greiðslur á reikningum fara beint inn á bankareikning notanda við greiðslu.

Payday hefur milligöngu við útgáfu reikninga en ber ekki ábyrgð á efni reikningana eða innihaldi þeirra. Komi upp ágreiningur milli notanda, sem er útgefandi reiknings, og greiðanda ber þeim aðilum að leysa úr slíkum ágreiningi sín á milli án aðkomu Payday. Notandi er sjálfur ábyrgur fyrir því að krafan fáist greidd.

Launavinnsla og skýrslur

Notandi stýrir því sjálfur hvenær hann kýs að fá greidd út laun og geta launagreiðslur verið hvenær sem er mánaðarins og eins oft í mánuði og notandinn sjálfur vill.

Notandi getur nálgast launaseðla í Payday hvenær sem er og eru þeir í samræmi við hefðbundna launaseðla þar sem fram kemur m.a laun, mótframlag launagreiðanda, staðgreiðsla, greiðsla í lífeyrissjóð og upplýsingar um nýttan persónuafslátt. Það er alfarið á ábyrgð notenda sjálfra að upplýsingar um launareikning, stéttarfélag og lífeyrissjóð séu réttar.

Payday sendir skilagreinar til lífeyrissjóða og stéttarfélaga sjálfkrafa inn til viðkomandi sjóða. Notandi verður sjálfur að sjá um að greiða greiðslukröfur sem myndast við þessi skil í sínum netbanka.

Þá verða notendur einnig að upplýsa Payday um það ef þeir fá tekjur annars staðar frá samtímis og þeir nýta sér þjónustu Payday svo allar upplýsingar til Ríkisskattstjóra séu réttar og í samræmi við lög um tekjuskatt. Hafi notandi ekki gefið réttar upplýsingar um skattstofn ábyrgist Payday ekki að upplýsingarnar sem Payday sendir til Ríkisskattstjóra séu réttar.

Payday getur einungis staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna þeirra reikninga sem sendir hafa verið í gegnum þjónustu Payday sem og þeim innskatti sem notandi skráir sem útgjöld í kerfum Payday.

Notandi getur valið að Payday sjái ekki um skil virðisaukaskattskýrslu. Notandi ber sjálfur ábyrgð á því að virðisaukaskattskýrslur séu réttar.

Lok samnings

Payday geymir persónuupplýsingar í 30 daga eftir lokun aðgangs sbr. 3. gr. í persónuverndarstefnu Payday. Samkvæmt reglugerð um rafræna reikninga og bókhaldslög skal geyma gögn þess efnis í sjö ár frá útgáfu þeirra og er það á ábyrgð notanda. Við lok samnings getur notandi óskað eftir að fá gögn sín á tölvutæku formi gegn greiðslu samkvæmt verðskrá Payday hverju sinni.

Þóknun Payday

Þóknun Payday er í samræmi við gildandi verðskrá hverju sinni og ábyrgist Payday að rétt gjaldskrá er alltaf aðgengileg á vef Payday. Enginn ógegnsæ gjöld eru falin í áskrift að Payday. Fyrsta hvers mánaðar sendir Payday út reikninga fyrir notkun undangengin mánuð, sem dæmi eru reikningar sendir út 1. júní fyrir notkun í maí mánuði. Krafa Payday fellur á eindaga sjö dögum eftir útgáfu hennar. Notandi borgar ekki fyrir þjónustuna nema hann nýti sér hana með einhverjum hætti.

Tilkynningar til notenda með tölvupósti

Payday sendir notendum tilkynningar um það þegar reikningur hefur verið stofnaður, þegar útgefnir reikningar notenda hafa fengist greiddir, þegar reikningur fellur á eindaga, þegar reikningur hefur verið felldur niður (vegna t.d. mistaka við reikningagerð), þegar laun hafa verið greidd út og þegar virðisaukaskattskýrsla er tilbúin til yfirlestrar. Auk þessa geta komið upp tilvik þar sem Payday sendir notendum sínum nauðsynlegar tilkynningar með rafrænum hætti. Tilkynningarnar tengjast þá skráningum og aðgangi notenda, sem dæmi um þetta er þegar aðgangsupplýsingum er breytt eða aðrar valkvæðar tilkynningar í tengslum við notkun á þjónustunni. Af og til kann Payday að bæta við nýjum tegundum tilkynninga eða að fjarlægja tilteknar tegundir tilkynninga. Rafrænar tilkynningar frá Payday verða sendar á netfangið sem notandi gaf upp í tengslum við aðgang notanda á Payday.

Þar sem tilkynningar eru ekki dulkóðaðar munu þær aldrei innihalda lykilorð notanda. Í þeim tilfellum sem notandi gleymir lykilorði sínu getur hann fengið sendan hlekk á uppgefið netfang á slóð sem gerir viðkomandi kleift að búa til nýtt lykilorð.

Tilkynningar geta innihaldið netfang notanda (þegar sendur er tölvupóstur). Allir sem hafa aðgang að tölvupósti notanda munu geta séð innihald tilkynninganna.

Notandi er meðvitaður um að öllum tilkynningum sem sendar eru með notkun þjónustunnar gæti seinkað eða þær ekki borist notanda af ýmsum ástæðum. Payday reynir eftir fremsta megni að tryggja að tilkynningar berist fljótt og örugglega en ábyrgist á engan hátt að tilkynningar berist eða að tilkynningar innihaldi ávallt nýjustu og/eða réttar upplýsingar. Notandi samþykkir að Payday ber enga skaðabótaskyldu vegna tilkynninga sem berast seint eða ekki, vegna villna í efni tilkynninga eða vegna ákvarðana sem notandi eða þriðji aðili tekur eða tekur ekki vegna tilkynninga sem sendar eru frá Payday.

Hugverkaréttindi

Allt innihald vefsvæðis Payday, þar með talið útlitshönnun (t.d. texti, grafík, myndir, vörumerki), ljósmyndir, hugbúnaður, ritstýrt efni, tilkynningar og annað efni er varið samkvæmt höfundarréttar- og vörumerkjalögum á Íslandi og annars staðar. Innihald vefsvæðis Payday er eign Payday eða notað samkvæmt leyfi frá hugbúnaðar-, gagna- eða öðrum efnisveitum sem Payday á í viðskiptasambandi við. Payday veitir notendum leyfi til að skoða og nota vefsvæði Payday samkvæmt þessum skilmálum. Notendur mega eingöngu sækja eða prenta afrit af upplýsingum og efni á vefsvæði Payday til sinna eigin persónulegu nota sem ekki eru í fjárhagslegum tilgangi í samræmi við II. kafla höfundalaga. Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun af innihaldi vefsvæðis Payday, hvort heldur sem er að hluta til eða heild, eða í einhverjum öðrum tilgangi er þér með öllu óheimil nema með skriflegu samþykki Payday.

Um brot gegn þessari grein fer skv. ákvæðum 12. gr.

Aðgangstakmarkanir

Þegar notandi samþykkir skilmála þessa fellst hann á að hann muni ekki nota nokkurs konar sjálfvirkan hugbúnað, forrit eða aðrar aðferðir til að verða sér út um aðgang að, afrita eða fylgjast með einhverjum hluta af vefsvæði Payday nema með skriflegu leyfi Payday og/eða ef slík þjónusta hafi verið keypt af Payday.

Notandi samþykkir einnig að hann muni ekki nota forrit, hugbúnað eða annars konar aðferðir til að heimsækja, nota eða leita að gögnum á vefsvæði Payday nema með almennum vöfrum (t.d. Firefox eða Google Chrome) og almennum leitarvélum (t.d. Google eða Bing).

Notandi samþykkir að hann muni ekki senda skrár eða gögn á vefsvæði Payday sem geti flokkast sem tölvuvírus, tölvuormur eða trójuhestur eða skrár sem innihalda einhvers konar skaðlega eiginleika og/eða geta á einhvern hátt truflað eðlilega virkni og/eða þjónustu Payday.

Notandi samþykkir að hann muni ekki reyna á nokkurn hátt að sækja, birta eða greina undirliggjandi forritskóða út frá þeim hugbúnaði sem er notaður af Payday. Ef notandi fær aðgang að undirliggjandi forritunarkóða á vegum Payday, s.s. vegna bilunar, ber honum að tilkynna slíkt til vefstjóra ([email protected])

Um brot gegn þessari grein fer skv. ákvæðum 12. gr.

Takmörkun ábyrgðar

Payday ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði fyrirtækisins eða notanda eða af öðrum orsökum, sem kunna að valda því að upplýsingar eru ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast þjónustunni. Payday ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við vefsvæði Payday, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi Payday, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir á vefsvæði Payday geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana, villna í gögnum eða truflana í rekstri tölvukerfa. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. Payday ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h. Enn fremur ef rekja má tjónið til atvika sem stafa af náttúruhamförum, styrjöldum, verkföllum eða vegna atriða sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure).

Lokun aðgangs, gildistími skilmála og breytingar á skilmálum

Payday áskilur sér rétt til þess að grípa til hvaða aðgerða sem teljast nauðsynlegar til að bregðast við brotum gegn skilmálum þessum, þ.m.t. tafarlausrar lokunar á aðgangi notanda.

Payday áskilur sér rétt til þess að loka einhliða aðgangi notanda (eftir atvikum að eyða aðgangi) að vefsvæði Payday hvenær sem er, og án fyrirvara. Þegar Payday metur að grípa þurfi til slíkra aðgerða verður notanda gert viðvart um þá ákvörðun og send tilkynning þess efnis á netfangið sem notandi gaf upp við skráningu. Sem dæmi um slík tilfelli er t.d. ef notandi verður uppvís að misnotkun á kerfi Payday, ef notandi hefur brotið í bága við eitthvert ákvæði þessara skilmála, eða ef notandi hefur hegðað sér á þann hátt að augljóst er að notandi ætli ekki eða geti ekki uppfyllt ákvæði þessa skilmála. Ef grunur vaknar að um lögbrot sé að ræða þá áskilur Payday sér rétti til tilkynna slíkt til yfirvalda.

Payday sendir út reikninga til viðskiptavina sinna 1. hvers mánaðar vegna notkunar fyrir mánuðinn þar á undan, sbr. 8. gr. skilmála þessa. Krafan fellur á eindaga sjö dögum eftir útgáfu hennar og sé krafan ekki greidd innan 15 daga eftir eindaga er aðgangi notanda lokað þar til greiðsla berst.

Gildistími skilmála og breytingar á skilmálum

Payday áskilur sér rétt til að að breyta þessum viðskiptaskilmálum og bæta við þá hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara. Ef um er að ræða breytingar sem eru ekki til hagsbóta fyrir notendur þjónustunnar skal tilkynna notendum um þær með tryggum hætti með minnst sjö daga fyrirvara fyrir gildistöku breytinganna.

Ágreiningur milli aðila og lögsaga

Um skilmála þessa gilda íslensk lög. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna. Notendur samþykkja að jafnvel þó svo að Payday nýti sér ekki einhvern þau réttindi sín sem hljótast af þessum skilmálum að þá skuli ekki túlka það sem afsal þess réttar. Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.